Zjednodušene sa dá povedať, že identita jedinca vzniká nekonečným opakovaním viet typu: „Ja som ten, ktorý… hrá dobre hokej/ poslúcha rodičov/ vie najlepšie variť…“ Jedná sa teda o hodnotiace konštatovania. Od toho, či sú takéto hodnotenia negatívne alebo